Årsavgifter og priser

Fageråsen Hytteområde  fakturerer avgifter for veg, vann, renovasjon og snørydding av P-plass en gang i året.


Avgiftene reguleres i.h.t. kontrakt med hver hytte-/leilighets-eier.

Vegavgift:

Dekker drift og vedlikehold av veier, fram til tomtegrense. 

Vannavgift:

Fageråsen Hytteområde er ansvarlig for vannforsyning i området. Hytteeier er ansvarlig for egen ledning, fra tilkoblingspunkt og inn i egen bolig

P-PLASS:

Parkeringsplass som skal brøytes skal markeres med brøytestikker før vinteren. Brøytestikker kan hentes gratis på driftsstasjonen i Brynbekken. De henger til enhver tid ute på veggen der og kan hentes ved behov. 
Ved brøyting utover ordinær brøyting (f.eks etter måking av tak), faktureres du ekstra.
Strøing av egen tomt og parkeringsplass inngår ikke i årsavgifter. Men kan utføres etter avtale.
Ta kontakt på Vakttelefon 90 84 25 05 for å avtale strøing og ekstra brøyting.
Brøyting av veg og p-plass starter ved ca. 5 cm nedbør. Dette gjelder primært i perioden 1/11-1/5. Øvrige deler av året etter behov.

Avgifter pr. 2022:

Veg:                                 KR. 3.106.- *
Vann:                              KR. 2.321- *
Renovasjon:                  KR. 2.023.- *
Snørydding P-plass:    KR. 1.685.- *
SUM:                              KR. 9.135.- *
*Prisene er eks.mva

Priser 

Ekstra brøyting av parkeringsplass: 500:- *
Strøying av parkeringsplass: 1000:-*
*Priser er eksl mva.

PRISER TJENESTER

Klikk her for å se prisliste for tjenester og utleiepriser.

ANDRE ÅRLIGE AVGIFTER:

Kloakkavgift:      Trysil kommune 
Eiendomsskatt:  Trysil kommune
Feieavgift: Faktureres av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Halv sats av feieavgift for fritidsbolig.

TV og bredbånd: Medlemmer i Fageråsen Hytteeierforening har medlemsrabatter på TV og bredbånd via Eidsiva.
Se mer her: http://www.fagerasenhytteeierforening.no/