Om oss

Fageråsen Fritid AS

Familieeide Fageråsen Fritid AS har vært sentral i utviklinga av skieventyret Trysilfjellet helt fra starten. I 1965 tok brødrene Juul og Kjell Søgaard over farsgarden med utmark på nordsida av Trysilfjellet. Der så de muligheter for hytteturisme.  Brødrene Søgaard var de første i Trysil som satset på høystandardhytter med helårsveg, innlagt vann og strøm. I romjula 1966 åpnet de det første permanente ski- trekket i Trysilfjellet.

En ny generasjon Søgaard har overtatt familieselskapet og bidratt sterkt til at Trysilfjellet har styrket sin status som Norges beste og største skisted.
I 1988 gikk Fageråsen Fritid AS og Trysilfjell Utmarkslag sammen om å danne Trysilfjellet AS, som overtok ansvaret for drifta av alpinanleggene i hele Trysilfjellet.
Fageråsen Fritid AS solgte seg ut av Trysilfjellet AS i 1995. I dag eies og drives alpinanlegget av Skistar Norge AS

 Firmaets hovedvirksomhet er nå utvikling og salg avtomter og eiendom. Fageråsen Fritid AS leier også ut hytter, leiligheter og næringseiendom samt driver utleie av hytter og leiligheter på åremål.

Fageråsen Hytteområde AS

I 1996 ble Fageråsen Hytteområde skilt ut som et eget driftselskap, Fageråsen Hytteområde A/S. Fageråsen Hytteområde AS har ansvar for drift av vegnettet i hytteområdet både sommer og vinter. Renovasjon, snørydding av alle parkeringsplasser og veger, samt drift av vannverket som forsyner samtlige hytter og leiligheter inkludert det nye hotellet med vann.